NGUYỄN, V. T.; LÊ, T. S.; NGUYỄN, A. T. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN CÓ ỨNG DỤNG INDOCYANINE GREEN TRONG ĐÁNH GIÁ TƯỚI MÁU ỐNG DẠ DÀY: KINH NGHIỆM 38 TRƯỜNG HỢP. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 128-142, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.553. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/553. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.