NGUYỄN, Văn Tiệp; LÊ, Thanh Sơn; NGUYỄN, Anh Tuấn. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN CÓ ỨNG DỤNG INDOCYANINE GREEN TRONG ĐÁNH GIÁ TƯỚI MÁU ỐNG DẠ DÀY: KINH NGHIỆM 38 TRƯỜNG HỢP. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 128–142, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.553. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/553. Acesso em: 23 tháng 7. 2024.