NGỌC PHẠM, Điệp; QUANG ĐẶNG, V.; KHÁNH PHẠM, H.; CAO HỒNG, P.; THỊ NGHIÊM, M. C. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG ĐIỀU TRỊ CỦA CHỈ SỐ NLR, PLR TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN BIỂU MÔ VẢY. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 17-25, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.548. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/548. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.