CAO, H. P.; VŨ, Q. P.; THANH ĐỖ, H.; ĐỖ, V. T.; NGUYỄN, T. K.; BÙI, H. H.; ĐỖ, T. S.; ĐẶNG, T. P. NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG GAN TRONG BỆNH SAY NÓNG THỰC NGHIỆM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 83-94, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.544. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/544. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.