NGUYỄN, T. V. P.; HỒ, N. K. P. NGHIÊN CỨU IN SILICO CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA VERNONIA AMYGDALINA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 5-16, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.543. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/543. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.