HOÀNG, T. T.; LƯU, T. P.; ĐOÀN, V. Q. H.; VŨ, T. D. T. HIỆU QUẢ VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỚT RƯỢU VANG BẰNG LASER NHUỘM XUNG 595nm TRÊN BỆNH NHÂN VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 67-82, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.535. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/535. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.