ĐÀO, T. N.; LÊ, Đình C.; CAO, V. H.; ĐỖ, T. H. TỔN THƯƠNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG DO SÁN LÁ PHỔI: BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP Ở TRẺ EM TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 95-103, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.533. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/533. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.