NGUYỄN, Đức Điển; NGUYỄN, V. C.; NGUYỄN, M. P.; NGUYỄN, V. B.; NGUYỄN, T. T. T.; LÊ, T. A.; HOÀNG, T. T.; VŨ, T. H.; NGUYỄN, T. Đạt; NGUYỄN, H. T. NGHIÊN CỨU GẮN ĐỊNH HƯỚNG KHÁNG THỂ LÊN HẠT NANO VÀNG SẢN XUẤT QUE THỬ SẮC KÝ MIỄN DỊCH PHÁT HIỆN NHANH AFLATOXIN M1 . Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 3, p. 63-75, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i3.529. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/529. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.