NGUYỄN, Q. Đạt; BÙI, V. G.; TỐNG, N. T. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN LY THẦN KINH TẠNG TRONG ĐAU BỤNG TRÊN TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 57-66, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.523. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/523. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.