NGUYỄN, T. K. .; NGUYỄN, Q. H.; TRẦN, Q. V.; LÊ, Đăng M. .; NGUYỄN, Đắc K.; PHẠM, V. C. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG CÓ GÃY XƯƠNG ĐÙI. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 46-56, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.520. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/520. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.