VŨ, Minh Đức; MAI, Trọng Tường; TRƯƠNG, Văn Tài. BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 104–118, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.518. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/518. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.