VŨ, M. Đức; MAI, T. T.; TRƯƠNG, V. T. BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 104-118, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.518. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/518. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.