ĐỖ, N. B.; HOÀNG, X. C.; TRẦN, T. H. T.; VÕ, T. B. T. .; TRỊNH, T. S.; PHẠM, H. T. ỨNG DỤNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG mAbNS1-DENV1-4 PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA CÁC TÝP VIRUS DENGUE BẰNG PHƯƠNG PHÁP ELISA . Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 174-185, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.490. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/490. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.