NGUYỄN, T. H. H.; NGUYỄN, B. T.; TRẦN, D. C.; NGUYỄN, N. S.; PHẠM, Q. A.; NGUYỄN, T. T. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT ĐIỆN DI HUYẾT SẮC TỐ TRONG SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN THALASSEMIA. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 8, p. 26-36, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i8.472. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/472. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.