NGUYỄN, Quang Huy; ĐỖ, Ngọc Sơn; NGUYỄN, Trung Kiên. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA NỒNG ĐỘ GFAP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 8, p. 110–119, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i8.457. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/457. Acesso em: 23 tháng 7. 2024.