HỒ, C. T.; INKHAMPHANH , B.; NGUYỄN, H. T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM TỤY CẤP Ở BỆNH NHÂN TĂNG TRIGLYCERIDE . Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 8, p. 72-81, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i8.454. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/454. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.