PHẠM, N. T.; ĐỖ, Đức T.; CAO, H. D.; LÊ, T. V. T.; TRẦN, T. P. L.; KIỀU, V. K. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 8, p. 91-98, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i8.453. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/453. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.