KIỀU, V. K.; NGUYỄN, V. Đức; ĐẶNG, P. Đức. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GHI NHỚ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH . Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 8, p. 82-90, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i8.452. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/452. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.