KIỀU, Văn Khương; NGUYỄN, Văn Đức; ĐẶNG, Phúc Đức. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GHI NHỚ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 8, p. 82–90, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i8.452. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/452. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.