NGUYỄN, M. A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN GIAI ĐOẠN 2020 - 2022. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 8, p. 99-109, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i8.451. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/451. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.