NGUYỄN, Thị Thanh Hải; NGUYỄN, Thị Hồng Quyên; LÊ, Quang Đạo; LƯU, Anh Thơ; PHẠM, Văn Hùng; NGUYỄN, Sỹ Tuấn; BÙI, Thị Thu Trang. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI). Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 8, p. 62–71, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i8.448. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/448. Acesso em: 23 tháng 7. 2024.