NGUYỄN, T. T. H.; NGUYỄN, T. H. Q.; LÊ, Q. Đạo; LƯU, A. T.; PHẠM, V. H.; NGUYỄN, S. T.; BÙI, T. T. T. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI). Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 8, p. 62-71, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i8.448. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/448. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.