BÙI, Đức Thành; NGUYỄN, Hải Công; NGUYỄN, Minh Thế; NGUYỄN, Công Trương; TRỊNH, Đức Lợi; KIỀU, Thị Phương Loan. THAY ĐỔI LÂM SÀNG, CHỨC NĂNG PHỔI VÀ NỒNG ĐỘ MỘT SỐ CYTOKINE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ PHỐI HỢP KHÍ DUNG DỊCH NỔI TỪ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ NGƯỜI. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 116–127, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.436. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/436. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.