ĐỖ, Đức Thuần; VŨ, Mai Quỳnh; PHẠM, Ngọc Thảo. MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHẢ NĂNG Y TẾ CƠ SỞ VÀ LÂM SÀNG VỚI THỜI GIAN ĐẾN VIỆN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 8, p. 37–44, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i8.424. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/424. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.