TRẦN, V. C.; LƯU VĂN, L. .; CAO HONG, P. TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH TRONG BỆNH GIẢM ÁP CẤP TÍNH THỂ THẦN KINH. Tạp chí Y Dược học quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 78-86, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.403. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/403. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.