HOÀNG, X. C.; ĐỖ, N. B.; VŨ, M. T.; BÙI, T. L.; NGUYỄN THỊ , T. T.; TRƯƠNG, C. Định; BÙI, M. T.; BÙI, T. N.; LÂM, T. N.; VÕ, T. B. T. . TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP NS1 CHUNG BỐN CHỦNG VI RÚT DENGUE TRONG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI. Tạp chí Y Dược học quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 16-23, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.388. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/388. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.