NGUYỄN, T. P.; PHẠM, V. Đông; VÕ, V. H. HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG VÀ SAU PHÚC MẠC LẤY THẬN GHÉP Ở NGƯỜI HIẾN SỐNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 87-97, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.384. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/384. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.