TRƯƠNG THỊ, T. H.; DO THANH, T.; NGUYỄN THỊ THU, H.; TRƯƠNG ĐỨC, M.; VŨ, K. L. DIBENZOCYCLOOCTADIENE LIGNANS ISOLATED FROM THE ROOTS OF SCHISANDRA CAULIFLORA AND THEIR NITRIC OXIDE INHIBITION ACTIVITY ON LPS STIMULATED RAW 264.7 CELLS. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 114-125, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.383. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/383. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.