LÊ, Q. Đạo; VŨ, M. D.; NGUYỄN, B. N.; LÊ, V. A. BÁO CÁO ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG MỘT BỆNH NHÂN SAI KHỚP KHUỶU TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. Tạp chí Y Dược học quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 98-104, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.378. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/378. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.