NGÔ, T. H.; ĐẶNG, T. L.; NGUYỄN, T. H. H.; CẤN, V. M. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LI GIẢI CÁC DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ CD19+ CỦA CÁC TẾ BÀO CAR-T. Tạp chí Y Dược học quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.376. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/24-31. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.