TRẦN, B. Đại. ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN TÍNH: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Tạp chí Y Dược học quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 5-15, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.370. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/370. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.