LÊ, VIỆT ANH; VŨ, Minh Dương; NGUYỄN, Sĩ Tuấn. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 58–69, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.368. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/368. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.