LÊ, V. A.; VŨ, M. D.; NGUYỄN, S. T. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN . Tạp chí Y Dược học quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 58-69, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.368. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/368. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.