ĐỖ, T. Đắc; NGUYỄN, D. Ánh; NGUYỄN, T. T.; LÊ, N. A.; TRẦN, T. T. H.; NGÔ, T. N. D.; NGUYỄN, T. M. T.; PHẠM, T. T. C.; HOÀNG, T. L.; PHAN, M. H.; ĐỖ, T. H.; NGUYỄN, M. H.; TRẦN, N. T. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ THÁNG 6/2018 - 02/2023. Tạp chí Y Dược học quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 40-48, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.361. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/361. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.