VIBOUNMY, K.; NGUYỄN, T. K.; HÀ, T. Đông; LÊ, V. T. NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ ĐÁY CỦA TACROLIMUS THÁNG THỨ 12 Ở NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 70-77, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.359. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/359. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.