Vũ . N. Định; Nguyễn T. H.; Trần D. H. THÔNG BÁO LÂM SÀNG: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LẤY RUỘT HIẾN ĐỂ GHÉP QUA HAI TRƯỜNG HỢP. Tạp chí Y Dược học quân sự, [S. l.], v. 48, n. 6, p. 105-113, 2023. DOI: 10.56535/jmpm.v48i6.341. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/341. Acesso em: 22 tháng 9. 2023.