Lê, Đỗ Đạt, Đoàn, T. L., Nguyễn, Đình H., Nguyễn, V. T., Đào, D. T., & Nguyễn, D. K. (2024). GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT THẬN DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN U THẬN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 112-120. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.810