Lê, N. M., Nguyễn, T. X., & Nguyễn, X. H. (2024). ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM CÁC TỔN THƯƠNG VÚ ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN BẰNG SINH THIẾT KIM LỚN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 190-200. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.809