Mai, H. T., Mai, H. S., Bùi, Q. B., Vũ, T. L., Nguyễn, M. T., & Lê, N. H. (2024). VAI TRÒ CỦA CÁC THÔNG SỐ CHUYỂN HOÁ 18F-FDG PET/CT TRONG DỰ ĐOÁN ĐÁP ỨNG HOÁ TRỊ TÂN BỔ TRỢ VỚI PHÁC ĐỒ GP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 91-102. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.799