Tạ, V. L., Lê, T. D., & Nguyễn, D. H. (2024). U THẦN KINH ĐỆM THÂN NÃO: DỰ ĐOÁN PHÂN ĐỘ MÔ HỌC DỰA TRÊN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THƯỜNG QUY. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 66-77. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.798