Trịnh, Đình H., Phan, H. G., Nguyễn, H. H., Nguyễn, H. H., Nguyễn, T. H., Trần, T. T. H., Nguyễn, M. T., Đỗ, Đào V., & Vũ, Đăng L. (2024). BÁO CÁO CA BỆNH: NÚT MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT QUA ĐƯỜNG TRỰC TRÀNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 144-152. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.791