Nguyễn, Đình H., Nguyễn, V. T., Nguyễn , H. K., Đào, D. T., & Nguyễn, Đại D. (2024). MÔ TẢ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CÓ BIẾN CHỨNG CHẢY MÁU CẤP. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 55-65. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.788