Hoàng, T. M., Hoàng, Đình Âu, Đào, T. L., & Lê, T. L. (2024). BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP: CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN VIÊM PHÚC MẠC XƠ HÓA KẾT BỌC NGUYÊN PHÁT . Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 121-127. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.787