Lại, B. T., & Hồ, C. T. (2024). KẾT QUẢ DẪN LƯU DỊCH Ổ BỤNG DƯỚI SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 182-191. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.778