Nguyễn, D. T., Vũ , V. S., Lành, M. D., & Phùng, A. T. (2024). ĐẶC ĐIỂM BIẾN THỂ GIẢI PHẪU ĐA GIÁC WILLIS TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN CÓ VÀ KHÔNG CÓ ĐỘT QUỴ NÃO. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, 15-25. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.775