Trần, T. T., Lý, T. T., Trần, T. K., Đỗ, V. T., Lê, T. H. L., & Bùi, V. M. (2024). NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI CÓ BỆNH BETA-THALASSEMIA ĐƯỢC GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 202-208. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.755