Nguyễn, T. H., Trương, Đ. T., & Phạm, V. T. (2024). DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 7-16. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.739