Nguyễn, M. Q., Nguyễn, T. N. Q., Đỗ, N. H., Lê, Q. T., Lê, T. A., Nguyễn, T. T. B., & Đỗ, N. Á. (2024). BÁO CÁO CA BỆNH: NẤM DA DO TRICHOPHYTON INDOTINEAE ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 128-136. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.693