Trương, Đình T., Nguyễn, T. H., Đặng, T. C., Trần, N. D., Nguyễn, T. L., Đặng, T. T., & Phạm, V. T. (2024). NGHIÊN CỨU SỰ BỘC LỘ DẤU ẤN PD-L1 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ . Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 235-244. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.690