Hà, M. H., Lê, Đ. T., & Lê, V. Q. (2024). BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN Y VĂN: ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO THỨ PHÁT DO CHẤN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 108-115. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.678