Trịnh, L. N., Hoàng, Đức N., Nghiêm, N. A., Đào, T. H., & Nguyễn, S. T. (2024). TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỨU CHỮA, VẬN CHUYỂN THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1965 - 1972). Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 143-151. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.677