Lại, B. T., Hồ, C. T., & Nguyễn, H. T. (2024). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERIDE. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 97-107. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.667