Vũ, H. H., Nguyễn, V. T., & Lương, V. N. (2024). KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ PHÒNG NGỪA, GIẢM GÁNH NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN RUNG NHĨ. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), 155-163. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.663