Lê, T. D., Nguyễn, H. T., Hoàng, Đức N., Nguyễn, Đức L., & Tống, Đức M. (2024). THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NGUY CƠ GÂY RA SỰ CỐ PHÓNG XẠ, HẠT NHÂN TRONG THỜI BÌNH. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), 119-130. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.653