Nguyễn, T. H., Đinh, T. H., Nguyễn, L. C., & Cấn, V. M. (2024). ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ ĂN GIÀU CHẤT BÉO LÊN HỌC TẬP VÀ TRÍ NHỚ CỦA CHUỘT CỐNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), 96-102. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.640